VI ger dig

Mening Glädje Framgång

För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden.

Fundament

Mening

Att kunna bidraga till något som är större än oss själva samtidigt som vi vidareutvecklar oss själva är viktigt

Glädje

Att känna glädje, ha roligt och samtidigt ha självkänsla, där vi har förtroende i vår egen förmåga, skapar en positiv uppåtgående spiral

Ekonomisk framgång

Med mening och glädje på plats så infinner sig förutsättningarna för ekonomisk framgång. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling av både oss själva och vår organisation

Vi hjälper ledare och team att bli uppskattade

Vårt Syfte:
För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden.

De stödjer vi med utveckling av individer, team och verksamheten samtidigt som vi ger dem struktur, på så sätt blir de uppskattade och därmed framgångsrika.

Våra synpunkter

Ledarskap och samhälle

Att vara relevant i en föränderlig värld

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut?

Då förändringar sker i organisationer, och deras omvärld, så börjar man alltid titta om man har rätt typ av chefer och ledare för att ta organisationen genom den utmaning som förändringen består av. Professor Michael Wade vid Institutet för Management utveckling, IMD i Schweiz, har tagit fram en modell som han anser innehåller de viktigaste

Read More »

Ignorera feedback du inte bett om

Ignorera feedback du inte bett om! Vi får lära oss på de flesta ledarkurser att ge feedback och detta beteende har även börjat spilla över till andra situationer i livet. Människor du knappt känner börjar rutinmässigt ge dig råd eller feedback utan  att du bett om det och tyvärr har du precis fått lära dig

Read More »

Att ha ett syfte!

Kommer du ihåg varför ditt företag startade en gång i tiden och vem som var er första kund? Orsaken till att ni startade var ert syfte. Är det fortfarande fortfarande något som ger er stöd då ni fattar beslut eller har ert företag utvecklats till något annat som nu känns mer relevant? Oavsett var ni är

Read More »

Bara för att du vet var vi är innebär inte att de andra vet

Det var slutet av dag två på ledningsgruppens off-site möte och vi kände alla en känsla av lätthet och behagligt lugn med kontroll. Vi hade inte haft teambuilding av den modell som normalt förknippas med teambuilding. Således inga fall bakåt där någon skall fånga dig inte heller feedback där vi bara får säga något positivt

Read More »

Att vara närvarande i en digital värld

De bästa ledarna vet hur man är närvarande. Lugna, tydliga och ingjuter trygghet och säkerhet i alla situationer. Särskilt viktigt då många medarbetare  stressas av digitaliseringen.

Samtidigt balanserar dessa ledare sitt synsätt Utifrån-in och Inifrån-ut över tid.

Våra synpunkter

Digitalisering och dess påverkan på företag

Att vara relevant i en föränderlig värld

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut?

Då förändringar sker i organisationer, och deras omvärld, så börjar man alltid titta om man har rätt typ av chefer och ledare för att ta organisationen genom den utmaning som förändringen består av. Professor Michael Wade vid Institutet för Management utveckling, IMD i Schweiz, har tagit fram en modell som han anser innehåller de viktigaste

Read More »

CIO Survey 2018

2018 års CIO survey från Harvey Nash har nu kommit och detta är min summering från den.  Intressant för året är den fortsatta fokusen på att klara stabilitet för leveransen. Förra året kom den punkten upp som nummer 1 på listan över prioriterade områden från att ha nedprioriterad under några år. I år halkar den

Read More »

Vad våra kunder säger

What people say?

“Patrik is a strategic leader with knowledge from working in large global organizations as well as Swedish organizations and with his knowledge as a facilitator he can also help organizations and leaders grow. He is also a person that I know takes full responsibility and he will ensure that the project or assigment is done in a way that meets or over achieves your expectations. I can therefore without hesitations give him my highest recommendations to Patrik.”
Jesper Ek
Head of Region Nordics Diabetes Care Roche
“For a year i have had the benefit to get to know Patrik as my mentor. This year, as an adept,has been very rewarding and with Patriks coaching and his ability to share his knowledge and skills has helped my personality developments a lot. I see Patrik as an empathic, analytical, pedagogical person who is really professional and careful while introducing me to different tools which helped me a lot in my role as an managing director.”
Pernilla Uddh
Managing Director
Jag har haft förmånen att ha Patrik som min mentor under ett år. Patrik har under detta år på ett inspirerande sätt givit mig nya idéer på vad ledarskap är och hur jag som ledare kan utvecklas vidare som person och i min yrkesroll. Patrik har på ett professionellt och inspirerande sätt givit mig vägledning i hur värderingar och värdegrunder påverkar en organisation och de personer som jobbar i denna organisation. Jag kan verkligen rekommendera Patrik som mentor och inspiratör..”
Ulf Jonsson
B3IT Management
Patrik is highly skilled within IT Management. He is customer oriented and has a strong business focus. He has a high competence in strategy work and in leading change.”
Göran Kördel
CIO Boliden

Ledarskap handlar om att vara närvarande

Att vara istället för att göra

Läs mer i boken 100 Svenska Ledare Berättar

TIPS

Gör det svåra enkelt!

Teambuilding

Teambuilding kan ske på många sätt men det absolut bästa är att arbeta i grupp mot gemensamma mål.

Gemensam bild

Alla ledare strävar mot framtiden. Men för att bli uppskattad som ledare, och därmed framångsrik, behöver du skapa samsyn i ditt team var ni kommer från och var ni är idag.

Hävstång

Hävstång är vad du söker för hög produktivitet. Springa fortare är inte rätt väg. Ett sätt att skapa dig en hävstång är att sätta av tid för reflektion, gärna med stöd av någon som ställer de svåra frågorna och utmanar dig.

Vitalisera ditt företag

Går du i tankar inför generationsskifte? Har företaget stannat av? Vill någon av delägarna gå vidare? Behöver du finansiera tillväxt men får inte gehör från långivare? 

Då är det dags för företagsrevitalisering. 

 

Våra kunder

Så olika men ändå så lika