Vi ger dig Mening, Glädje och Framgång

För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden.

Fundament

Mening

Att kunna bidraga till något som är större än oss själva samtidigt som vi vidareutvecklar oss själva är viktigt

Glädje

Att känna glädje, ha roligt och samtidigt ha självkänsla, där vi har förtroende i vår egen förmåga, skapar en positiv uppåtgående spiral

Ekonomisk Framgång

Med mening och glädje på plats så infinner sig förutsättningarna för ekonomisk framgång. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling av både oss själva och vår organisation

VI HJÄLPER LEDARE
OCH TEAM ATT BLI
UPPSKATTADE

Vårt Syfte:
För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden.
De stödjer vi med utveckling av individer, team och verksamheten samtidigt som vi ger dem struktur, på så sätt blir de uppskattade och därmed framgångsrika.

Ledarskap och samhälle

Våra synpunkter för att vara relevant i en föränderlig värld

ATT VARA NÄRVARANDE
I EN DIGITAL VÄRLD

De bästa ledarna vet hur man är närvarande. Lugna, tydliga och ingjuter trygghet och
säkerhet i alla situationer. Särskilt viktigt då många medarbetare  stressas av digitaliseringen.
Samtidigt balanserar dessa ledare sitt synsätt Utifrån-in och Inifrån-ut över tid.

Digitalisering och dess påverkan på företag

Våra synpunkter för att vara relevant i en föränderlig värld

Ledarskap handlar om att vara närvarande

Att vara istället för att göra
Läs mer i boken 100 Svenska Ledare Berättar

TIPS!

Gör det
svåra
enkelt!

Teambuilding

Teambuilding kan ske på många sätt men det absolut bästa är att arbeta i grupp mot gemensamma mål.

Gemensam bild

Alla ledare strävar mot framtiden. Men för att bli uppskattad som ledare, och därmed framångsrik, behöver du skapa samsyn i ditt team var ni kommer från och var ni är idag.

Hävstång

Hävstång är vad du söker för hög produktivitet. Springa fortare är inte rätt väg. Ett sätt att skapa dig en hävstång är att sätta av tid för reflektion, gärna med stöd av någon som ställer de svåra frågorna och utmanar dig.

VITALISERA DITT FÖRETAG

Går du i tankar inför generationsskifte? Har företaget stannat av?
Vill någon av delägarna gå vidare? Behöver du finansiera tillväxt men får inte gehör från långivare? 
Då är det dags för företagsrevitalisering. 

Några av våra kunder

Så olika men ändå så lika