100 Svenska ledare berättar

UTMANINGEN

Vad kan 100 spännande svenska ledare med sammanlagt nästan 2000 års erfarenhet från ledande befattningar ha lärt sig om ledarskap?


I 100 svenska ledare berättar har Ola Jönsson Bergström och Carl-Johan Björklund intervjuat en imponerande samling ledare inom olika samhällsområden och låtit dem reflektera kring sina erfarenheter och lärdomar från ledarskapet.

Insikter

Författarna har, efter att ha bearbetat alla intervjuer, hittat sju gemensamma insikter som återkommer hos de allra flesta ledare:

  • Passionen
  • Självinsikten
  • Drivet
  • Lagbygget
  • Tydligheten
  • Delaktigheten
  • Modet
" Jag har följt Carl-Johan och Ola på deras resa då de genomfört det gedigna arbete som ligger bakom boken. Det har varit mycket inspirerande att både få se vad de funnit på sin resa och att själv få deltaga som en av de 100 ledarna "
Patrik Falk
VD AB Fenrir

Samtal om ledarskap

Från vänster; Petra Einarsson, vd Sandvik Materials Technology, Patrik Falk, VD AB Fenrir, Per Olsson, tränare och sportchef Gefle IF, Peter Larsson, tidigare vice vd Sandvik

Gefle Dagblad – kortare artikel på nätet från Företagarforum,
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.6390293-foretagarforum-igang-i-sandviken