Patrik Falk

Du är lurad digitalisering

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering!

Digitalisering är det som skapar oerhört mycket engagemang i många organisationer idag och som alltid då man tar ett affärsmässigt beslut om investeringar i affärsledningen i ett företag, eller i en skattefinansierad organisation, så vill man av någon form av avkastning på satsat kapital. Där kapital inte behöver vara monetärt utan det kan vara andra …

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering! Read More »

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut?

Då förändringar sker i organisationer, och deras omvärld, så börjar man alltid titta om man har rätt typ av chefer och ledare för att ta organisationen genom den utmaning som förändringen består av. Professor Michael Wade vid Institutet för Management utveckling, IMD i Schweiz, har tagit fram en modell som han anser innehåller de viktigaste …

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut? Read More »

CIO Survey 2018

2018 års CIO survey från Harvey Nash har nu kommit och detta är min summering från den.  Intressant för året är den fortsatta fokusen på att klara stabilitet för leveransen. Förra året kom den punkten upp som nummer 1 på listan över prioriterade områden från att ha nedprioriterad under några år. I år halkar den …

CIO Survey 2018 Read More »

Bara för att du vet var vi är innebär inte att de andra vet

Det var slutet av dag två på ledningsgruppens off-site möte och vi kände alla en känsla av lätthet och behagligt lugn med kontroll. Vi hade inte haft teambuilding av den modell som normalt förknippas med teambuilding. Således inga fall bakåt där någon skall fånga dig inte heller feedback där vi bara får säga något positivt …

Bara för att du vet var vi är innebär inte att de andra vet Read More »

Dagens ledare måste kunna samarbeta, bara resultat räcker inte.

Att uppfattas som behaglig och samarbetsvillig kan vara viktigare än att vara alltid rätt. Ett exempel är tillsättningen av nya chefen för affärsområdet Windows på Microsoft Kommentareren som skrivs om avgående chefen Steven Sinofsky är: “He leaves behind an engineering process that runs smoothly. But he also leaves a legacy of cutthroat politics and feuding …

Dagens ledare måste kunna samarbeta, bara resultat räcker inte. Read More »

Att fatta beslut som ägs av ledningsgruppen

Jag har observerat en beslutsprocess i en koncernledning. Vid första mötet så viks en timme åt frågeställningen och frågan blir processledd. Det visar sig att deltagarna i koncernledningen har olika åsikter om frågan och det uppdagas att organisationen för tio år sedan har försökt något liknande som blev ett misslyckande. Koncernledningen enas om grundläggande delar …

Att fatta beslut som ägs av ledningsgruppen Read More »