Smart och effektiv: De avgörande egenskaperna när du framgångsrikt rekryterar.

Det finns inget tvivel. Att rekrytera rätt person för rätt uppgift är inte bara viktigt – det är rentav livsavgörande för ett företags framgång. Men hur vet vi vem den rätta personen verkligen är? Jag har sedan länge baserat min rekrytering på en artikel Joel Spolsky skrev för många år sedan. Han lyfte fram två […]

Smart och effektiv: De avgörande egenskaperna när du framgångsrikt rekryterar. Read More »

Hur tänker vi kring “10 000 timmars regeln”?

Enligt den berömda författaren Malcolm Gladwell, är denna tid nödvändig för att bli expert på något. Men det finns en poäng vi glömmer, forskaren bakom konceptet, Anders Ericsson, betonade vikten av rätt sätt att öva – han kallade det “disciplinerad praktik”. Denna tankegång ifrågasätter värderingen av X år av erfarenhet för ett jobb. Vad säger

Hur tänker vi kring “10 000 timmars regeln”? Read More »

🚀 Är du en “Level 5”-ledare om successionen misslyckas? Atlas Copco och den osäkra vägen till efterträdarskap 🚀

Att vara en “Level 5”-ledare, enligt Jim Collins bok “Good to Great”, innebär att besitta en enastående kombination av personlig ödmjukhet och professionell viljestyrka samtidigt som man utvecklar ledarna runt sig. 🤲 Dessa ledare driver företag mot långsiktig framgång och hållbar tillväxt. 🌱 Men vad händer när en sådan ledare lämnar och efterträdaren ännu inte

🚀 Är du en “Level 5”-ledare om successionen misslyckas? Atlas Copco och den osäkra vägen till efterträdarskap 🚀 Read More »

Hur bedriver du affärsplanering som kommunal VD?

Att vara VD för ett offentligt, eller kommunalt, bolag innebär att verka i en komplex och mångfacetterad situation. Du är kaptenen för ett skepp där ägarna är skattebetalarna och de som skall ge dig riktning utnämnda av politiken. Din uppgift? Ta rodret och navigera skickligt genom både lugna och stormiga vatten. 🌊⚓ VD:ar för offentliga

Hur bedriver du affärsplanering som kommunal VD? Read More »

Hur bedriver du affärsplanering med frånvarande ägare?

Affärsplanering är lika vitalt som navigering för en sjöman i dåligt väder. Men vad händer när kaptenen saknas på bryggan? Följ med mig på resan att navigera genom affärsplanering när ägarna inte är fysiska individer, och därför är frånvarande. Utmaningen ligger i att dessa osynliga ägare, som kan vara stora organisationer, riskkapitalbolag eller investmentfonder, kan

Hur bedriver du affärsplanering med frånvarande ägare? Read More »

Vet du vad som skiljer affärsplanering på ägarnivå, styrelsenivå och operativ ledningsnivå?

Vet du vad som skiljer affärsplanering på ägarnivå, styrelsenivå och operativ ledningsnivå? 🔍 Dagens inlägg fokuserar på att belysa de olika dimensionerna av affärsplanering på dessa nivåer. På ägarnivån sitter kärnan i företagets vision. Ägarna etablerar den övergripande riktningen och fattar ofta strategiska beslut om företagets framtid. De balanserar ambitioner med risker och tar ansvar

Vet du vad som skiljer affärsplanering på ägarnivå, styrelsenivå och operativ ledningsnivå? Read More »

Vilken plats tar budgeten i din organisations planeringsprocess? 🤔

Att planera en budget före eller efter att ha satt målen är en fundamental men ofta förbisedd aspekt i företagsstrategi. Det är en viktig komponent i Lots® affärsplaneringsprocess, vilken framhäver nödvändigheten av att definiera och tolka mål innan budgetprocessen. Låt oss först ta en titt på företag som tillämpar en först-budget-strategi. Sandvik till exempel, budgeterar

Vilken plats tar budgeten i din organisations planeringsprocess? 🤔 Read More »

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023.

Enligt den senaste undersökningen om digitalt ledarskap https://www.nashsquared.com/2023-digital-leadership-report lyser fem nyckelområden starkt genom dimman av den ständigt föränderliga teknologilandskapet. Dessa är: För att vara en framgångsrik digital ledare 2023, räcker det inte att bara förstå teknik. Det handlar om att skapa en kultur som omfamnar förändring, att investera i medarbetarnas kompetensutveckling och att vara redo

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023. Read More »

Du är lurad digitalisering

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering!

Digitalisering är det som skapar oerhört mycket engagemang i många organisationer idag och som alltid då man tar ett affärsmässigt beslut om investeringar i affärsledningen i ett företag, eller i en skattefinansierad organisation, så vill man av någon form av avkastning på satsat kapital. Där kapital inte behöver vara monetärt utan det kan vara andra

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering! Read More »