Digitalisering

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023.

Enligt den senaste undersökningen om digitalt ledarskap https://www.nashsquared.com/2023-digital-leadership-report lyser fem nyckelområden starkt genom dimman av den ständigt föränderliga teknologilandskapet. Dessa är: För att vara en framgångsrik digital ledare 2023, räcker det inte att bara förstå teknik. Det handlar om att skapa en kultur som omfamnar förändring, att investera i medarbetarnas kompetensutveckling och att vara redo […]

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023. Read More »

Du är lurad digitalisering

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering!

Digitalisering är det som skapar oerhört mycket engagemang i många organisationer idag och som alltid då man tar ett affärsmässigt beslut om investeringar i affärsledningen i ett företag, eller i en skattefinansierad organisation, så vill man av någon form av avkastning på satsat kapital. Där kapital inte behöver vara monetärt utan det kan vara andra

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering! Read More »

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut?

Då förändringar sker i organisationer, och deras omvärld, så börjar man alltid titta om man har rätt typ av chefer och ledare för att ta organisationen genom den utmaning som förändringen består av. Professor Michael Wade vid Institutet för Management utveckling, IMD i Schweiz, har tagit fram en modell som han anser innehåller de viktigaste

Hur ser idealbilden av en digital ledare ut? Read More »