Trends

Hur tänker vi kring “10 000 timmars regeln”?

Enligt den berömda författaren Malcolm Gladwell, är denna tid nödvändig för att bli expert på något. Men det finns en poäng vi glömmer, forskaren bakom konceptet, Anders Ericsson, betonade vikten av rätt sätt att öva – han kallade det “disciplinerad praktik”. Denna tankegång ifrågasätter värderingen av X år av erfarenhet för ett jobb. Vad säger […]

Hur tänker vi kring “10 000 timmars regeln”? Read More »

Vilken plats tar budgeten i din organisations planeringsprocess? 🤔

Att planera en budget före eller efter att ha satt målen är en fundamental men ofta förbisedd aspekt i företagsstrategi. Det är en viktig komponent i Lots® affärsplaneringsprocess, vilken framhäver nödvändigheten av att definiera och tolka mål innan budgetprocessen. Låt oss först ta en titt på företag som tillämpar en först-budget-strategi. Sandvik till exempel, budgeterar

Vilken plats tar budgeten i din organisations planeringsprocess? 🤔 Read More »

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023.

Enligt den senaste undersökningen om digitalt ledarskap https://www.nashsquared.com/2023-digital-leadership-report lyser fem nyckelområden starkt genom dimman av den ständigt föränderliga teknologilandskapet. Dessa är: För att vara en framgångsrik digital ledare 2023, räcker det inte att bara förstå teknik. Det handlar om att skapa en kultur som omfamnar förändring, att investera i medarbetarnas kompetensutveckling och att vara redo

🔝 Top 5 fokusområden för digitala ledare enligt Nash Squareds årliga rapport 2023. Read More »