En återgång till hur det var

Världen förändras dagligen och vi ser en stark tillväxt i världens större städer. Samtidigt ser vi en förskjutning av andelen av den globala BNPn från europa till asien. Men vad är det som egentligen sker? Är det något unikt det som sker i asien eller bara en återgång till hur det var innan industrialismen. Med …

En återgång till hur det var Read More »