CIO Survey 2018

2018 års CIO survey från Harvey Nash har nu kommit och detta är min summering från den. 

Intressant för året är den fortsatta fokusen på att klara stabilitet för leveransen. Förra året kom den punkten upp som nummer 1 på listan över prioriterade områden från att ha nedprioriterad under några år. I år halkar den ned på andra plats men är fortsatt lika viktig. Det är bara det att årets viktigaste område har ökat kraftigt och det området är att förbättra verksamhetens affärsprocesser. Inte helt oväntat då digitalisering är så högt på mångas agenda.

Ranking över mest viktiga områden

Vi ser också att utifrån-in kontra inifrån-ut tänkandet blir viktigare och viktigare. IT, och CIO, kan inte fokusera på sitt rika interna liv utan måste förstå verksamhetens kunders behov, och brister, för att kunna leverera digitalisering som skapar nytta. Nyttan kan vara i form av effektivisering, hållbarhet eller skapa nya affärer.

En CIO kan inte fokusera på sitt företags rika interna liv utan måste förstå verksamhetens kunders behov, och brister , för att kunna leverera digitalisering som skapar nytta!

Patrik Falk

Utifrån detta så fortsätter CIO rollen att förändras och kraven på att vara den som stödjer transformation i sina organisationer ökar. Har vi rätt personer på rätt plats här är den stora frågan ledningen måste ställa sig angående sin CIO?

Ett exempel på varför denna fråga är relevant är att budgeten förflyttar sig från IT till övriga verksamhetschefer och den totala IT budgeten ökar för nästan hälften av världens alla organisationer.

Allt detta tyngs dock av frågan gällande att förbättra cyber säkerheten. Den punkten är upp hela 23% från förra året! Otroligt roligt att medvetenheten ökar så drastiskt. Cyber säkerhet är nu på styrelsens agenda säger allt fler!

För de verksamheter som är mer kund fokuserade eller är på gällande digitalisering så är dock att utveckla nya och innovativa produkter och tjänster högst på agendan. Här behöver verkligen CIO ett utifrån-in tankesätt.

Och som vanligt, tyvärr, så har de flesta organisationer stora problem att realisera de strategiska initiativ de tagit fram och många lyckas inte ens sätta strategier inom området digitalisering. Så vi är inte på långa vägar rätt bemannade i våra organisationer med rätt kompetens gällande ledarskap och förmåga att driva strategiarbete och genomförande. Gäller inte bara IT sidan men då mycket idag är drivet av digitalisering så blir den bristande förmågan hos IT kollektivet ett stort problem för framtida tillväxt och att försvara redan tagna positioner.

Vill du få en djupare dykning i CIO agendan? Hör av dig så delar vi mer information med dig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.