Du är lurad digitalisering

Kära affärsledning, du är lurad att börja i fel ände då det gäller digitalisering!

Digitalisering är det som skapar oerhört mycket engagemang i många organisationer idag och som alltid då man tar ett affärsmässigt beslut om investeringar i affärsledningen i ett företag, eller i en skattefinansierad organisation, så vill man av någon form av avkastning på satsat kapital. Där kapital inte behöver vara monetärt utan det kan vara andra resurser också.

Då Gartner nu i sin senaste rapport gällande digitalisering visar på stora svårigheter att få effekterna att uppstå måste vi börja fråga oss varför sker detta. Hade vi så här dålig avkastning på våra beslut i ledningen gällande andra initiativ så skulle vi allvarligt fråga oss om vi hade rätt kompetens och rätt ledning på plats.

Gartner on Digitalization 1

Så vi kan se att 72% av tillfrågade verksamheter inte får avkastning enligt plan och 67% säger dessutom att förväntningarna på tillväxt genom digitalisering inte har infunnit sig.

Ledningarna har gjort ett grovt felaktigt antagande om 70% av organisationerna missar att leverera enligt förväntningar

Patrik Falk

Så vad är det som gör att dessa ledningar har försatt sig i denna situation?

Jag har själv arbetat med digitalisering av industriföretag där vi har sett att de fått tillbaka sin investering på 4,5 månad, detta på mångmiljoninvesteringar. Sandvik Materials Technology är ett av de exempel där vi har sett dessa siffror så det är inte små organisationer heller. Dessutom har de sedan tagit hem ytterligare effekter från samma digitaliseringsinitiativ och utan att nämna siffror så är det faktor 5-10 ytterligare i hårda numerära siffror och i de mjuka värdena ytterligare effekter.

Var går det fel?

Gartner on Digitalization 2

I samma Gartner rapport visar de var affärsledningarna har siktat och haft förväntningar på att digitaliseringen skall skapa effekterna. Här ser vi på en gång varför vi får så många misslyckade digitaliseringsinitiativ. Man börjar med en förhoppning om att göra om sin affärsmodell.

Här har ett antal föreläsare och konsulter lurat upp affärsledningen på läktaren.

Patrik Falk

Här har ett antal föreläsare och konsulter lurat upp affärsledningen på läktaren. De har dragit exemplen med revolutionerade affärsmodeller genom exempel som Spotify, AirBNB, Uber osv. Oftast så har ingen av dessa konsulter, eller föreläsare, ingen handfast erfarenhet av detsamma men det blir bra underhållning i en föreläsning för affärsledningen i det företag man fått ett uppdrag hos.

Så vad var det att t.ex. Sandvik kunde får så snabb avskrivning på sin digitaliseringssatsning? Mycket enkelt, de började i en helt annan ände och lärde sig under tiden de tjänade in investeringen.

Invotech On Digitalization
Mognadstrappa Digitaliseringsinitiativ Invotech Solutions AB ©

Se exemplet ovan på en mognadstrappa. Sandvik började sin resa i första steget då deras mognad inte var större vid det tillfället. De valde att driva digitaliseringsinitiativet som produktivitetshöjning, effektivitet kallat i detta steg. När de hade gjort det, och dessutom räknat hem hela investeringen, så rörde de sig sakta upp i nästa steg i mognadstrappan – Hållbarhet.

Hållbarhet och digitalisering

Hållbarhet är ett helt eget område då det kommer till digitalisering och här finns stora vinster att göra i alla de aspekter som man traditionellt hänvisar till hållbarhet, Miljö, Sociala och Ekonomi. Att de arbetare inom området som blev mer digitaliserat såg att deras psykosociala arbetsmiljö förbättrades var i sig det värt hela investeringen som Sandvik gjorde visade det sig. Men det hade varit mycket svårt att räkna hem det på det sättet om de hade börjat där.

Försprång, nya affärsmodeller och digitalisering

Då nu man har lärt sig i de två första stegen i mognadstrappan så kan man nu aktivt arbeta med nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering. Man kan skaffa sig ett försprång på de globala marknader man verkar. Men hade Sandvik valt att börja i detta steg i mognadstrappan hade de med största sannolikhet sällat sig till de 70% av företag som ser sina digitaliseringsinitiativ som misslyckanden och man hade då aldrig fått bättre arbetsmiljö och högre produktivitet som de nu fick.

Så summerat, som affärsledning rekommenderar jag dig starkt att tänka om var du börjar dina digitaliseringsinitiativ. Jag lovar att om du gör det i rätt ordning kommer du att få valuta för din investering och du kommer dessutom vara en tydlig del av den hållbarhetstrend som växer sig starkare och starkare för vart år som går.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.