Interim
Management

Chef att hyra

Att driva förändring

Att driva förändring och tillväxt kan ske på olika sätt. Ett mycket effektivt sätt är att under en begränsad tidsperiod tillsätta en interim chef med ett tydligt uppdrag att driva förändring.

Snabba effekter

Det är också ett mycket effektivt sätt att snabbt få in en ny chef då föregående chef inte har klarat av sitt uppdrag eller av annan anledning blivit tvungen att lämna sin tjänst. Effekten av en erfaren ledare som ser och bekräftar medarbetarna samtidigt som den med sin erfarenhet levererar den som organisationen skall uppnå är extremt tydlig.

Säkerställa successionen

Ofta ingår det i interimschefens uppdrag att rekrytera sin ersättare och verksamheterna som använder sig av interima chefer får då en mycket smidig lösning för att få en långsiktigt hållbar lösning på plats samtidigt som man använder sig av en mycket kvalificerad ledare för att skapa en stabil organisation för den tillträdande chefen.