Konsult-
tjänster

Vi arbetar med klienter inom ett brett område från olika sektorer. Detta ger oss möjlighet att överföra erfarenhet mellan olika branscher. Vi baserar allt arbeta på vår erfarenhet att sätta strategier, driva förändring och skapa hållbara organisationer som växer.

Vi arbetar med väl beprövade verktyg och metoder som ger snabb effekt.

Tjänster vi erbjuder:

 • Strategiimplementation
 • Förändringsledning, program- och projektledning
 • IT styrning:
  • Lyfta IT organisationens mognad från silo tänkande till att leverera värde
  • Effektivisera IT organisationen och dess leverans
  • Skapa beteende som förväntas och uppskattas av verksamheten
  • Heltäckande IT strategi med fokus bort från teknik till att stödja verksamheten
 • Tillväxt och innovation
 • Omställning av verksamheter utifrån ny strategi
 • Förbättra effektivitet
 • Processutveckling och förenkling
 • Organisatorisk effektivitet
 • Framgångsrik förändring
 • Integration av köpta verksamheter och pre-merger arbete
 • Avveckling av sålda verksamheter
 • Turnaround av underpresterande verksamheter
 • Upphandling och SLA
 • Strukturella förändringar
 • Tjänstepaketering
 • Go-To-Market med nya produkter och tjänster