Att fatta beslut som ägs av ledningsgruppen

Jag har observerat en beslutsprocess i en koncernledning. Vid första mötet så viks en timme åt frågeställningen och frågan blir processledd. Det visar sig att deltagarna i koncernledningen har olika åsikter om frågan och det uppdagas att organisationen för tio år sedan har försökt något liknande som blev ett misslyckande.

Koncernledningen enas om grundläggande delar av frågan men en viktig del, vem skall äga frågeställningen, blir man inte överrens om. VD beslutar att bordlägga frågan till nästa koncernledningsmöte en vecka senare.

Under veckan till nästa möte sker ett intensivt lobbyarbete utanför mötet med de tre koncernledningsdeltagare som har mest investerat i frågan. Så vid det kommande koncernledningsmötet då frågan återigen lyfts så beslutas om ägarskapet mycket snabbt. De övriga deltagarna är inte riktigt medvetna om vad som hände och definitivt så är inte koncernledningen som team i synk vad gäller frågeställningen.

Lärpengar: Har du en ledningsgrupp så kan det kännas som tidsförlust att låta hela gruppen vara delaktiga i beslutsprocessen men du vinner i genomförandet och vid ägarskapet av frågan mycket tid och tydlighet hos medarbetarna då ledningsgruppen har samma syn och därmed kommunicerar samma saker ut till organisationen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.