Att ha ett syfte!

Kommer du ihåg varför ditt företag startade en gång i tiden och vem som var er första kund? Orsaken till att ni startade var ert syfte. Är det fortfarande fortfarande något som ger er stöd då ni fattar beslut eller har ert företag utvecklats till något annat som nu känns mer relevant? Oavsett var ni är eller hur ni hamnade där så är att förstå “syftet” för företaget en av de grundläggande byggstenarna i er strategi. Det är samma kraft jordens magnetfält har på kompassnålen som ert syfte har på er på er strategiska resa.

Vad är då ett syfte?

Syfte, purpose på engelska, svarar helt enkelt på frågan:

För vilka och varför, ska vi göra vad för att bidra till vår vision?

Ett bra syfte sätter kunden i center. Ett bolag existerar inte för att enbart tjäna pengar utan vi har alla en grundtanke om vad vårt företag skall göra. Vi skall hjälpa till att göra världen lite bättre varje dag och hjälpa våra kunder hantera de utmaningar de har. Vårt företag har något unikt som kommer vår kund till nytta.

Kunden har antingen ett känt behov eller en brist. En brist är ett för kunden okänt behov och det är här vi oftast kan göra mest nytta.

Uttalanden som att “Vi är ett konsultföretag” eller “Vi arbetar inom entreprenad och anläggning” säger inget om vilket syfte företaget har. Det säger inte heller att ni tillför något som verkligen betyder något inom den bransch ni är verksam inom.

Att ha en en tydlig bild av en organisations syfte är väsentligt för att hitta den effektivitet och engagemang som behövs. Det skapar mening för de dagliga aktiviteterna och det är också en av grundstenarna för all strategisk planering inom företaget.

Så vad är ett syfte?

Ett syfte för ett företag, organisation, svarar på dessa frågor:

  • Varför existerar vårt företag?
  • Vilka är våra kunder?
  • Vilken är deras situation idag?
  • Vilka behov eller brister har våra kunder?
  • Varför skulle våra kunder sakna oss om vi inte fanns?

Tänk på följande saker då du definierar syftet för ditt företag:

Ett bra syfte är en möjliggörare och inspirerar. Du får kraft från det genom hela organisation och inte bara de delar som har dagliga kundkontakter. Det gör vår verksamhet tydlig och det visar varför vi har ett existensberättigande. Det kan berättas för andra utanför vår verksamhet som kan återberätta det med stolthet då de berättar om vårt företags verksamhet. Det ger, på en emotionell nivå, mening till de individer som arbetar med oss. På samma sätt ger det en tydlighet vad vi inte gör.

Men mest av allt så skapar ett tydligt syfte en bra grund för lönsamhet och växande verksamhet.

Några exempel på organisationer som har uttryckt sitt syfte:
Alla dessa exempel är inte bra exempel men det ger dig en ide om hur man kan uttrycka sig.

“För elever med funktionsnedsättning som vill leva ett fullvärdigt liv”
– Specialpedagogiska Skolmyndighetens dövskoleverksamhet

“Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse.”
– Systembolaget

“Use our pioneering spirit to responsibly deliver energy to the world.”
ConocoPhillips

“We are a global family with a proud heritage passionately committed to providing personal mobility for people around the world.”
Ford Motor Company

“To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.”
Nike

Vem är ansvarig för en organisations syfte?

Det är högsta ledningen som är ansvarig för en organisations syfte och ytterst dess VD som måste vara den som säkerställer att verksamhetens syfte är tydligt uttryckt och att alla i organisationen känner till och förstår det.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.