Bara för att du vet var vi är innebär inte att de andra vet

Det var slutet av dag två på ledningsgruppens off-site möte och vi kände alla en känsla av lätthet och behagligt lugn med kontroll.

Vi hade inte haft teambuilding av den modell som normalt förknippas med teambuilding. Således inga fall bakåt där någon skall fånga dig inte heller feedback där vi bara får säga något positivt till varandra osv.  Det vi hade gjort var att vi nu hade skapat samsyn i var vi som organisation är. Det tog två dagar och vi hade nu lagt grunden för att kunna gå vidare och titta framåt.

I vår ledningsgrupp så var vi ung-gammal, man-kvinna och vi hade olika kulturell bakgrund. Det var inte därför vi inte hade samsyn om var vi var utan orsaken var helt enkelt att vi alla hade varit så upptagna att skapa våra egna världsbilder i våra egna ansvarsområden. Produktion, marknad, R&D, sälj, interna stödfunktioner som HR och IT alla hade vi varit mycket upptagna och produktiva under det senaste året men vi hade alla vår egen vy på världen.

Det tog två dagar att svara på så enkla frågor som:

  • Hur mår vi då vi tänker på vår nuvarande situation?

  • Var är vi idag och varför?

  • Vilka insikter har vi fått?

Enkla frågor men oerhört kraftfulla. Nu två dagar senare efter mycket frustration och stångande mot varandra så hade vi samsyn. Vi var starka, vi var samspelta och kände lätthet och behagligt lugn med kontroll.

En oerhörd kraft hade infunnit sig.

Så tänk på att bara för att du vet var ni är innebär det inte att de andra i din grupp vet det. Antagligen gäller samma sak även för dig själv …

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.