Dagens ledare måste kunna samarbeta, bara resultat räcker inte.

Att uppfattas som behaglig och samarbetsvillig kan vara viktigare än att vara alltid rätt. Ett exempel är tillsättningen av nya chefen för affärsområdet Windows på Microsoft Kommentareren som skrivs om avgående chefen Steven Sinofsky är:

“He leaves behind an engineering process that runs smoothly. But he also leaves a legacy of cutthroat politics and feuding between divisions.”  (referens)

Den tillträdande chefen chefen Julie Larson-Green benämns dock i pressen som en som är duktigt på att samarbeta med alla berörda parter. Mellan raderna kan jag läsa att Sinofsky fick lämna på grund av sin oförmåga att samarbeta.

… the 20-year company veteran whose pluck and team spirit helped her rise  …  (referens)

Dåligt ledarskap – chansen är att du också har arbetat med eller under sådant eller så känner du någon som har gjort det. The skadliga effekterna av en dålig chef sprider sig ofta längre än till arbetslivet och tränger ganska snart in i i det privata livet hos medarbetarna och skapar långtgående skador för lång tid. Både i välbefinnande hos medarbetarna på företaget, vilket i en extrem medför sjukskrivningar, men även på de ekonomiska planet då detta mycket snart märks i relationerna med företagets kunder.

Även vid tillsättningar, och avsättningar, av Svenska börsbolags VD så ser vi samma trend. Kommentarerna då Olof Faxander fick lämna Sandvik satte ofta fingret på bristande förmåga att samarbeta.

”Om man mäter hans IQ och tittar på hans meriter så kanske han kan klara uppgiften. Men sedan saknas det en del mänskliga egenskaper och erfarenheter, har Per-Olof Eriksson sagt till Di. (referens)

Det finns dock hopp. Idag pågår en trend för att göra “bra saker” och att skapa en högre mening än att bara tjäna pengar i våra organisationer. Smarta företag märker detta mycket snabbt och i en hyper-sammankopplad värld så går det inte längre att dölja dåligt beteende.

Detta beteende startar hos företagets ledare och framgång beror till hög grad på hur vi samspelar med andra människor. Vi ställs i varje tillfälle vi interagerar med en annan människa inför ett val, vill vi maximera egen vinning eller bidraga så mycket som möjligt till de vi interagerar med.

Framgångsrika företag är de som gör bra arbete på ett sätt som är bra för alla inblandade. Det är långsiktigt hållbart. Företagets ledare och chefer är en del av ekvationen som leder till detta beteende.

Låt oss tillsammans lyfta fram de ledare och chefer som har detta beteende och låt dem vara förebilder. De kommer att skapa framgångsrika företag som har både en högre mening samtidigt som de har roligt på resan mot ekonomisk framgång.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.