Hur ser idealbilden av en digital ledare ut?

Då förändringar sker i organisationer, och deras omvärld, så börjar man alltid titta om man har rätt typ av chefer och ledare för att ta organisationen genom den utmaning som förändringen består av.

Professor Michael Wade vid Institutet för Management utveckling, IMD i Schweiz, har tagit fram en modell som han anser innehåller de viktigaste egenskaperna för ledare i den pågående digitala transformation som vi är mitt uppe i.

Wade identifierar fyra huvudegenskaper. Dessa är:

Humble – Ödmjuk:  Du som ledare accepterar att det alltid finns de som kan mer än du oavsett vilket kompetensområde det rör sig om.

Adaptable – Anpassningsbar: Du som ledare ser det inte som ett misslyckande att du ändrar dina beslut. Att ändra sig innebär att du lärt dig mer då du tar nya beslut än då du tog det gamla beslutet. Detta så länge som du baserar dina beslut på fakta.

Visionary – Vart är vi på väg: Som ledare har du en tydlig bild av vart du vill ta ditt företag. Du vet inte alltid hur men du vet hur det ser ut då ni kommer fram.

Engaged – Engagerad: Du är som ledare närvarande och lyssnar på de runt omkring dig för att lära dig. Prata med medarbetare, intressenter och alla som berör ditt företag.

Min egen erfarenhet är att dessa fyra egenskaper står sig väl då du arbetar med organisationer som är utsatta för digitaliseringens förändringskraft men de är lika väl anpassade för alla organisationer som står inför förändring. Det finns ett talesätt att ålder är inte hur fysiskt gammal du är utan det är till vilken grad du känner obehag inför förändring. Så en ledare i fysisk 30 års ålder kan känna större obehag än en ledare i fysiskt 60 års åldern och därför vara en sämre ledare i digitaliseringen av ett företag. Du som tillsätter chefer och ledare måste därför ställa penetrerande frågor inom dessa områden för att få en väl passande ledare för de organisationer som står inför dessa utmaningar.

För mer material från Michael Wade IMD se på deras hemsida.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.