Hur bedriver du affärsplanering som kommunal VD?

Att vara VD för ett offentligt, eller kommunalt, bolag innebär att verka i en komplex och mångfacetterad situation. Du är kaptenen för ett skepp där ägarna är skattebetalarna och de som skall ge dig riktning utnämnda av politiken. Din uppgift? Ta rodret och navigera skickligt genom både lugna och stormiga vatten. 🌊⚓

VD:ar för offentliga organisationer står inför en unik uppsättning krav. De balanserar mellan att uppnå organisationens mål och hantera politiska påtryckningar från styrelsemedlemmar som inte är tillsatta på grund av sin kompetens utan partibok. De anpassar sig ständigt till nya riktlinjer och lagar, lyssnar till olika intressenter och försöker bemöta varje skattebetalares behov.

Från budgetrestriktioner 📉, ökad offentlig granskning 👀 till konflikterande prioriteringar – listan över utmaningar kan vara lång. För att inte tala om utmaningen att ledas av en grupp människor som inte alltid har ditt bästa för sina ögon, men som du måste kunna lita på och samarbeta med för att uppnå organisationens mål.

Här blir effektivt ledarskap avgörande. En framgångsrik VD sätter en tydlig vision, bygger ett starkt team och kommunicerar effektivt med alla intressenter. Framför allt måste de ständigt påminna om, och hålla fokus på organisationens uppdrag och mål i allt de gör.

Ett par taktiker att överväga kan vara att bygga starka relationer med styrelsemedlemmar och valda tjänstemän 👥, att prioritera där det behövs mest och att ständigt återvända till organisationens uppdrag och mål. Förvänta dig inte annat än att du som VD får ikläda sig rollerna som andra bolag med tydliga ägare och en duktig styrelse normalt hanterar. Men du kan bli en hjälte då alla andra inte riktigt vet vad som skall göras då det kommer till affärsplanering. Samt det bästa av allt, du får med största sannolikhet precis som du vill då de andra intressenterna är för oerfarna. 😉

Att vara VD för en offentlig organisation är inte bara en utmaning, utan också möjlighet att göra en betydande inverkan.

Jag har själv agerat processledare för affärsplaneringsprocessen i ett flertal kommunala bolag. Det går att ta denna roll har jag sett hos de VD jag arbetat med men det kräver mod och att man litar på sin affärsplaneringsprocess för att ha en tydlighet att utgå från.

Jag skulle vilja höra från er. Vilka utmaningar har ni stött på i liknande roller, och hur har ni hanterat dem? Är det några konkreta strategier eller verktyg som ni kan dela med er av?

Tillsammans kan vi stödja och stärka våra ledare i offentliga organisationer, för att skapa organisationer som samhället inte bara behöver, utan förtjänar. Jag ser fram emot att läsa era inlägg och idéer. 🚀 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.