Ignorera feedback du inte bett om

Ignorera feedback du inte bett om! Vi får lära oss på de flesta ledarkurser att ge feedback och detta beteende har även börjat spilla över till andra situationer i livet.

Människor du knappt känner börjar rutinmässigt ge dig råd eller feedback utan  att du bett om det och tyvärr har du precis fått lära dig på den där kursen att feedback skall man säga “Tack” till och ta till sig.

Tyvärr så har de människor som ger dig råd och feedback sällan eller aldrig ditt bästa som syfte. Mer eller mindre så är syftet att minimera vad du åstadkommer eller blåsa upp sin egen prestation. Lyssna inte på dem! 

Den enda feedback du skall lyssna på är den du bett om att få och då endast från människor du respekterar.

När du sedan får den eftersökta feedbacken ställ dig då följande tre frågor:

  1. Är den underbyggd på empiriska studier, dvs fakta?
  2. Är den relevant och ger mig vägledning i framtiden och hjälper mig att bli framgångsrik?
  3. Är det viktigt? Dvs är det värt att göra något åt detta?

Vi växer genom att bygga på våra styrkor och inte på att konstant försöka korrigera svagheter. Detta är vad vi lärt oss gällande vår personliga utveckling och trots det så är den feedback som vi ges, även om de gånger vi bett om den, oftast fokuserad på våra brister och svagheter.

Här måste vi alla hjälpas åt att ändra hur vi ger feedback.

Nästa gång du får feedback och du medvetet ignorerar den så sträck på dig själv!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.