Vikten av att säga tack

Vi kan ofta läsa i bokslutsperioder om bolag som betalar ut stora summor pengar i bonus eller andra belöningssystem. Med rubriker som dessa är det enkelt att dra slutsatsen att det är dyrt att visa uppskattning och för att det skall märkas så måste den monetära ersättningen dras till sin spets.

Men stämmer dessa slutsatser?

wptack2

Jag tänkte tillbaka på min egen yrkesbana och på hur det har sett ut för min egen del. Hur många gånger har jag fått återkoppling i form av monetära ersättningar och hur många gånger har jag fått det utan att pengar varit inblandade? Det visade sig då jag gjorde en sammanställning att det oftast varit pengar inblandade. Dock var det inte vid de tillfällena som jag blev som mest berörd på ett känslomässigt plan. Det var snarare så att jag hade förväntat mig dessa “ersättningar” då det var så det skulle göras då man presterat i de företagskulturer jag arbetade i.
Vad jag dock har kvar fortfarande i min skrivbordslåda är ett handskrivet tack skrivet på ett korrespondenskort från en av mina kollegor. Hans personliga tack värmde mer, och betydde mer för mig på ett än de monetära ersättningar.

Efter denna reflektion har jag mer och mer insett vikten av att säga tack till de som jag interagerar med och som hjälper mig nå våra mål. Jag har dessutom förundrats över hur svältfödda vi är på att få tack. En så enkel medmänsklig sak ger mycket stor effekt.

Prova själv!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.