Processledning &
Strategiprocessen

Att leda strategiprocessen, eller en annan beslutsprocess i en ledningsgrupp, är svårt för en ledare om han/hon samtidigt skall vara en av deltagarna i arbetet. Ofta tappar man bort rollen som processledare för processen vilket kan vara hämmande för gruppen och effektiviteten i processen. Att då använda sig av en extern processledare är ett mycket effektivt sätt.

Med hastigheten i dagens föränderliga affärsvärld, driven av teknisk innovation och globalisering, så är långdragna strategiarbeten inte ett arbetssätt som gör att du som ledare blir uppskattad och därmed framgångsrik. Trots detta är det många ledningsteam som är fast i långsamma, långa och oftast fruktlösa arbetssätt runt sin strategiutveckling.

Ett nytt mindset och angreppssätt behövs för att skapa affärsstrategier som sedan kan brytas ned av respektive affärsområde, enhet och grupp.

Vi tillför vår eget intellektuella kapital både vad gäller processen som sådan och verktyg för utveckling av individer, team och organisationer/företag.

Vår process för strategi- och beslutsfattande ger dig fart framåt, energi och snabbar upp tillväxt samtidigt som det skapar en samsyn och är den mest effektiva teambuildingen du kan ge ditt team.