Våra tjänster

För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden. De stödjer vi med utveckling av individer, team och verksamheten samtidigt som vi ger dem struktur, på så sätt blir de uppskattade och därmed framgångsrika.

Interim Management

Att driva förändring och tillväxt kan ske på olika sätt. Ett mycket effektivt sätt är att under en begränsad tidsperiod tillsätta en interim chef med ett tydligt uppdrag att driva förändring. Det är också ett mycket effektivt sätt att snabbt få in en ny chef då föregående chef inte har klarat av sitt uppdrag eller av annan anledning blivit tvungen att lämna sin tjänst.

Konsulttjänster

AB Fenrir arbetar med klienter inom ett brett område från olika sektorer. Detta ger oss möjlighet att överföra erfarenhet mellan olika branscher. Vi baserar allt arbeta på vår erfarenhet att sätta strategier, driva förändring och skapa hållbara organisationer som växer.

Styrelseuppdrag

Som det ser ut i dagens bolagsklimat så är de flesta bolagsägare av icke börsnoterade bolag mycket ensamma och uppger att de saknar professionellt stöd. Att då använda sig av extern kompetens för styrelseuppdrag är ett mycket effektivt sätt att säkra bolagens tillväxt samtidigt som man avlastar ägaren/ägarna i svåra situationer som ofta uppstår.

Processledning och strategiprocessen

Att leda strategiprocessen, eller en annan beslutsprocess i en ledningsgrupp, är svårt för en ledare om han/hon samtidigt skall vara en av deltagarna i arbetet. Ofta tappar man bort rollen som processledare för processen vilket kan vara hämmande för gruppen och effektiviteten i processen. Att då använda sig av en extern processledare är ett mycket effektivt sätt.

Coaching och mentorskap

AB Fenrir hjälper högpresterande VD, seniora chefer, ledare och bolagsägare nå bättre resultat. Genom stöd och coaching når vi mätbara resultat.

Utveckling av ledare och team

AB Fenrir arbetar med klienter inom ett brett område från olika sektorer. Detta ger oss möjlighet att överföra erfarenhet mellan olika branscher. Vi baserar allt arbeta på vår erfarenhet att sätta strategier, driva förändring och skapa hållbara organisationer som växer.