Styrelse-
uppdrag

Chef att hyra

Som det ser ut i dagens bolagsklimat så är de flesta bolagsägare av icke börsnoterade bolag mycket ensamma och uppger att de saknar professionellt stöd. Att då använda sig av extern kompetens för styrelseuppdrag är ett mycket effektivt sätt att säkra bolagens tillväxt samtidigt som man avlastar ägaren/ägarna i svåra situationer som ofta uppstår.

Till skillnad från Interim Management är styrelseuppdrag oftast löpande tillsvidare uppdrag.

För ägarna i ägarledda bolag är det ofta vanligt att vid en tidpunkt behöva förstärka styrelsen med externa styrelseledamöter och en extern styrelseordförande. Detta för att skapa en hållbar tillväxt i bolaget.

Likaledes blir det förr eller senare även läge att ta verksamheten från ägarledd till ägarstyrd. Det beteende där ägarna dagligen genomför alla roller i företaget ändras så att rollerna blir tydligare och rätt beslut kan fattas i rätt tillfälle. Att förstärka organisationen med en extern VD är vanligt under denna omställning.