Några av våra tjänster

För ledare och team som vill utveckla sig själva och sina verksamheter samtidigt som de klarar av sina åtaganden.
De stödjer vi med utveckling av individer, team och verksamheten samtidigt som vi ger dem struktur,
på så sätt blir de uppskattade och därmed framgångsrika.

Interim Management

Att driva förändring och tillväxt kan ske på olika sätt. Ett mycket effektivt sätt är att under en begränsad tidsperiod tillsätta en interim chef med ett tydligt uppdrag att driva förändring.

Processledning & Strategiprocessen

Att leda strategiprocessen, eller en annan beslutsprocess i en ledningsgrupp, är svårt för en ledare om han/hon samtidigt skall vara en av deltagarna i arbetet. Att då använda sig av en extern processledare är ett mycket effektivt sätt.​

Konsulttjänster

AB Fenrir arbetar med klienter inom ett brett område från olika sektorer. Detta ger oss möjlighet att överföra erfarenhet mellan olika branscher. Vi baserar allt arbeta på vår erfarenhet att sätta strategier, driva förändring och skapa hållbara organisationer som växer.

Coaching och mentorskap

Styrelseuppdrag

Som det ser ut i dagens bolagsklimat så är de flesta bolagsägare av icke börsnoterade bolag mycket ensamma och uppger att de saknar professionellt stöd. Att då använda sig av extern kompetens för styrelseuppdrag är ett mycket effektivt sätt att säkra bolagens tillväxt samtidigt som man avlastar ägaren/ägarna i svåra situationer som ofta uppstår.

Utveckling av ledare och team