En återgång till hur det var

Världen förändras dagligen och vi ser en stark tillväxt i världens större städer. Samtidigt ser vi en förskjutning av andelen av den globala BNPn från europa till asien. Men vad är det som egentligen sker? Är det något unikt det som sker i asien eller bara en återgång till hur det var innan industrialismen.

Med det längre perspektivet så ser vi att vad vi har haft under de senaste århundradena i europa är det unika och vi har nu en återgång till “normaltillstånd” igen. I denna rapport lyfts ett antal av dessa fundement fram. En mycket intressant läsning.

https://drive.google.com/file/d/0B-p9Qbsc1bm8elppQzBPR2pERDA/edit?usp=sharing


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.