Hur tänker vi kring “10 000 timmars regeln”?

Enligt den berömda författaren Malcolm Gladwell, är denna tid nödvändig för att bli expert på något. Men det finns en poäng vi glömmer, forskaren bakom konceptet, Anders Ericsson, betonade vikten av rätt sätt att öva – han kallade det “disciplinerad praktik”.

Denna tankegång ifrågasätter värderingen av X år av erfarenhet för ett jobb. Vad säger egentligen 10 år av oinriktat lärande? Tio år av ickelärande är inte mycket värt och så är inte heller 1 år av lärande repeterat nio gånger till.

Fokuserad övning under mentorskap kan göra större skillnad än mängden tid. Ta exemplet med skidåkning – du lär dig inte genom att bara lyssna på föreläsningar, utan genom att faktiskt åka.

Talang, vår naturliga förmåga och benägenhet att utmärka oss inom något område, är också viktig. Vi alla har styrkor som vi kan kanalisera genom disciplinerad praktik.

Så nej, det tog inte 10,000 timmar för Charlotte Kalla, Leif Östling eller Pernilla Nyrensten att uppnå framgång. Kvalitet framför kvantitet, resonemanget snedvrider perspektivet på framgång.

Var ligger din talang? Och hur kan du kanalisera den med disciplinerad praktik för att uppnå din fulla potential?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.