Vårt verksamhetssystem

AB Fenrir:s verksamhetssystem är utformat för att uppfylla kraven i ISO 9001. Merparten av AB Fenrir:s uppdrag utförs åt större kunder där vi till fullo anpassar oss efter deras ledningssystem. AB Fenrir:s eget verksamhetssystem fokuserar därför mötet med kunder/uppdragsgivare före, under och efter utförda uppdrag och att systemet stödjer processerna i detta möte. Vi lägger också stor vikt vid ledning av vår verksamhet för att säkerställa långsiktigt hållbar utveckling.

Verksamhetspolicy

Från en hög nivå ständigt förbättra oss så att vi med engagemang, kompetens och ihärdighet genomför uppdrag som ger kunden rätt resultat utfört på rätt sätt.

AB Fenrir:s verksamhetssystem är webbaserat och består av två delar.
1. Information och krav.
2. Länkar till mallar för utskrift.

Systemet revideras två gånger/år av AB Fenrir:s internrevisor.