visionvalues

Hur vill vi att det skall vara i vår värld?

Vision

Fler bryr sig mer om sig själva, varandra och kommande generationer. Vi är alla Ett.

Kommentar:
Vi behöver ta mer hand om oss själva och träna både kropp och hjärna regelbundet. Börjar vi inte med att ta hand om oss själva kan vi inte hjälpa andra.

På vår resa i livet, då vi verkar för denna vision, privat och professionellt vill vi bemöta oss själva och varandra med:

Värderingar

Inkluderande och förtroende

Nyfikenhet och kreativitet

All förändring börjar med det egna jaget

Kommentar:
Vi värdesätter dina åsikter och handlande och låter dig själv välja din väg men bjuder in dig i vår gemenskap. Alla människor är i grunden goda och ska åtnjuta ett förtroende från oss. Vi litar på dig som individ och ser att du är ärlig i dina intentioner. Vi har ett nyfiket sinne som vill lära mer om allt och utforska nya vägar. Vi arbetar för att alla ska utvecklas inom sin egen väg att hitta nya och bättre lösningar, att vara nyfikna och ta emot intryck.